ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST GIÁNG SINH LÀ MỘT TIN LÀNH!
Posted by Webmaster on 19 Dec 2021
 
Theo tôi nghĩ thì không có một sự kiện nào xảy ra trong lịch sử nhân loại rất to lớn, nổi tiếng và đáng ghi nhớ như là sự Giáng Sinh của Đức Chúa Jesus Christ trong nước Do-thái cách đây vừa trên 2 ngàn năm. Qua sự Giáng Sinh của Ngài, nó không những chỉ được ghi chép lại nhưng còn ảnh hưởng và đã đem lại nhiều biến đổi trong lịch sử nhân loại. Điều quan trọng là qua sự Giáng Sinh của Ngài đã dẫn đến một biến đổi từ bên trong tấm lòng và đời sống của nhiều người được gọi là Cơ Đốc Nhân.

 
Thánh Kinh Lu-ca đã bày tỏ sự Giáng Sinh của Ngài trong xứ Do Thái mà một trong những nhóm người chứng kiến là những người chăn cừu (chiên) ngoài đồng. Các Thiên sứ đã hiện ra và báo cho họ. Chúng ta hãy dành một ít giây phút trở về bối cảnh lúc ấy, cũng như suy niệm về sự kiện Chúa Jesus Giáng Sinh như sau:
1- Khi các Thiên sứ xuất hiện thì các người chăn chiên sợ hãi. Vì sao họ sợ hãi? Có lẽ họ được nhìn thấy những thần linh thì nghĩ rằng những gì bất hạnh sẽ xảy ra cho họ? Nhưng chúng ta, ngay cả đang sống trong thời đại văn minh, khoa học tân tiến thì vẫn có những lo sợ cho đời sống. Lo sợ là bản chất của con người trong xã hội. Ai cũng lo sợ không biết ngày mai sẽ ra sao? Có những điều bất ổn sẽ xãy đến cho mình như ốm đau, bệnh tật, chiến tranh, chia ly với những người thân thương yêu dấu?
  Xã hội chúng ta đang sống đã kinh nghiệm trong hai năm qua dịch bệnh Covid-19 đã làm cả thế giới náo động và nhiều người bị tử vong, nhiều gia đình đau khổ vì mất đi người thân yêu của mình. Nhiều người sống trong lo âu cho ngày mai khi phải đối diện với những khó khăn, thử thách? Cho nên, những người chăn chiên sợ hãi cũng không phải là điều ngạc nhiên cho chúng ta hôm nay. Những Thiên Sứ khi báo tin Chúa Giáng Sinh, đã trấn an họ để cho sự sợ hãi tan đi.
  Những Thiên Sứ nói “vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa”. Tiếp sau khi trấn an bằng cụm từ “đừng sợ” thì những Thiên Sứ nói rằng một “Tin Lành” được ban cho họ. Đây cũng có nghĩa là tin tốt lành, một Phúc Âm. Trong đời sống của chúng ta ngày nay, theo tôi nghĩ, mọi người đều thích nghe và nhận những tin tốt đến cho mình, muốn nhận những hạnh phúc, điều tốt đẹp chứ không ai muốn nhận những “tin dữ” hay “hung tin” đến cho mình, đến cho người thân yêu của mình cả.
  Mà không những các Thiên sứ nói rằng “Tin lành” mà còn nói đây là một sự vui mừng lớn cho muôn dân! Tin lành là niềm vui cho mọi người chứ không phải chỉ riêng những người chăn chiên! Tin vui cho muôn dân và trong đó có chúng ta ngày hôm nay. Thông thường thì không có niềm vui nào có giá trị lâu dài, nó chỉ tạm thời. Nhưng tin vui mà những Thiên Sứ báo tin không chấm dứt hơn hai ngàn năm nay. Đó là sự Giáng Sinh của Đức Chúa Jesus Christ, là tin vui cho mọi người. Thật nhiều quốc gia, xã hội đã thay đổi qua tin vui nầy. Nhưng điều quan trọng là sự Giáng Sinh của Ngài có đem lại niềm vui cho riêng cá nhân của anh chị em.
2- Các Thiên Sứ còn ca hát rằng “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người “. Đây là điểm then chốt của Tin Lành. Theo chốt là vì Thiên Chúa quá yêu thương nhân loại nên Ngài đã phải Giáng Sanh để cứu chuộc mọi người. Vì mọi người bất toàn nên đểu hụt mất đi mối quan hệ thiêng liêng với Ngài, mọi người đều chết mất trong đời sống tâm linh. Vì tình yêu là bổn tánh của Ngài, và vì sự thánh khiết, công nghĩa nên chính Ngài phải chịu chết đền tội thay cho nhân loại để qua đó sự vinh hiển của Ngài được bày tỏ. Sự Giáng Sinh và sự chết của Ngài đã tái thiết lập mối quan hệ cho những ai họ tin nhận Ngài. Và sau khi tin nhận Ngài thì chúng ta mới cảm nhận thật sự “bình an” mà các Thiên Sứ báo tin. Đây là sự bình an trong tâm hồn, là sự bình an thật, độc lập với ngoại cảnh. Những người chăn chiên sau đó ca ngợi Chúa. Vậy chúng ta có chúc tụng Danh của Ngài khi được kinh nghiệm trong lòng sự “bình an” nầy?