Eternity Christian Church in Perth
 Home | About Us | News & Events | Contact Us
 EN | VN
 
Page 1 | 2 | 3 | 4
Mùa Yêu Thương April 2020
Posted on 10 Apr 2020

Nhân dịp mùa Thương Khó và Phục Sinh năm nay, đồng thời với cơn đại dịch Corona đã và đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, Hội Thánh Tin Lành Báp-tist Vĩnh Hằng cầu xin Thiên Chúa ban thật nhiều Hồng Ân và Ơn Phước thiêng liêng để gìn giữ và bao phủ OBACE được bình an và thịnh vượng cho Dân Tộc Việt Nam nói chung và cho Cộng Đồng Người Việt tại Úc Châu nói riêng.
[ Read full story ]

Thinking about Christmas
Posted on 10 Apr 2020

Hằng năm vào tháng 12 các quốc gia trên khắp thế giới lại nô nứt vui chơi trong yến tiệc, thăm viếng nhau và tặng quà cho nhau. Đôi khi người ta còn cho rằng đây là mùa yêu thương vì trong giai đoạn nầy mọi người dường như muốn bày tỏ lòng quan tâm, chăm sóc cho nhau bằng những món quà hay là lời mời gọi cùng chung vui trong những tiệc tùng với những món ăn ngon, chúc tụng nhau qua những ly ruợu mừng.
[ Read full story ]

CHRISTMAS 2019 on 24-25/12/2019
Posted on 15 Dec 2019

Lu-ca 2:8-14

8 Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. 10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. 12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. 13 Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: 14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!
[ Read full story ]

CHRISTMAS 2019 on 22/12/2019
Posted on 15 Dec 2019

Ê-Sai 9:5-6

5 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là

Đấng Mưu luận Lạ lùng, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.

6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!
[ Read full story ]
Page 1 | 2 | 3 | 4