Thinking about Christmas
Posted by Webmaster on 10 Apr 2020
 
Thưa Ông Bà Anh Chị Em !

Hằng năm vào tháng 12 các quốc gia trên khắp thế giới lại nô nứt vui chơi trong yến tiệc, thăm viếng nhau và tặng quà cho nhau. Đôi khi người ta còn cho rằng đây là mùa yêu thương vì trong giai đoạn nầy mọi người dường như muốn bày tỏ lòng quan tâm, chăm sóc cho nhau bằng những món quà hay là lời mời gọi cùng chung vui trong những tiệc tùng với những món ăn ngon, chúc tụng nhau qua những ly ruợu mừng.

Vào khoảng 2 ngàn năm trước, Thánh Kinh Phúc Âm Giăng đã bày tỏ về sự Giáng Sinh của Đức Chúa Jesus (1:1-5). Nếu mỗi một chúng ta lắng lòng xuống để suy niệm về sự Giáng Sinh của Ngài thì chúng ta chắc sẽ cảm nhận được rằng nhân loại đã hoàn toàn thay đổi qua sự Giáng Sinh nầy. Chúng ta hãy xem 5 câu đầu trong Phúc Âm Giăng đoạn 1 của Thánh Kinh.

1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Ban đầu Ngài ở cùng Thiên Chúa. 3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. 4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. 5 Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.

Đưa chúng ta đến 3 câu hỏi sau:
  • Đức Chúa Jesus là ai ?
  • Đức Chúa Jesus đã làm gi ?
  • Lý do Đức Chúa Jesus giáng sinh ?
1/ Đức Chúa Jesus là Ai ?

1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Ban đầu Ngài ở cùng Thiên Chúa.

1.1 Ngài là Thiên Chúa

Cụm từ “Ban đầu” là một cụm từ diễn tả khởi thủy, từ trước vô cùng, trước khi sáng thế, trước khi có thời gian, có muôn vật. Từ trước vô cùng, từ cõi đời đời thì đã có Ngôi Lời, là Đức Chúa Jesus và Ngài chính là Thiên Chúa. Chúng ta cần nhận thấy rằng “Ban đầu là Ngôi Lời”. Ngài là miên viễn, vô thủy, vô chung.

Đức Chúa Jesus không phải là Đấng được tạo nên, hay được sinh ra mà Ngài đã và luôn luôn hiện hữu. Ngài là Đấng đời đời và ở cõi đời đời. Ngài không thay đổi qua thời gian.

Lời Thánh Kinh trong câu 2 Ban đầu Ngài ở cùng Thiên Chúa đã bày tỏ cho chúng ta nhận biết được là Ngài có một thân vị riêng, “Ngài ở cùng” giúp cho chúng ta nhận biết được là Ngài riêng rẽ, là Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài ở với Thiên Chúa nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa. Cả hai là một, có thân vị riêng nhưng chỉ có một Thiên Chúa.

Câu 2, một lần nữa xác nhận cho chúng ta là Đức Chúa Jesus đã hiện hữu và chính Ngài là Thiên Chúa trong cõi đời đời. Ngài không biến đổi, thay đổi.

1.2 Ngài là “Ngôi Lời”.

Danh của Ngài là “Ngôi Lời”, có nghĩa là một Đấng tuyệt đỉnh khôn ngoan, thông sáng, trí tuệ siêu phàm.

Nhân loại sẽ không có sự quan hệ, không nhận biết, không hiểu nhau hay sống với nhau khi không có “LỜI” bày tỏ qua “môi miệng“, “âm thanh” hay văn tự. Chúng ta làm sao hiểu được người khác, hiểu được vợ con, cha mẹ khi không nghe đến qua “lời nói” ?, hay văn tự ?

Như vậy, qua “lời” chúng ta mới hiểu rõ, mới cảm thông, mới có mối quan hệ, bày tỏ tình yêu thương, sự chăm sóc cho nhau.

Xa hơn nữa, và quan trọng hơn nhiều : Ngôi Lời là sự bày tỏ của Thiên Chúa về Ngài, về tình yêu của Ngài ban cho nhân loại nói chung và cho mỗi một chúng ta nói riêng. Như vậy, qua Đức Chúa Jesus đã giúp cho chúng ta nhận biết được Thiên Chúa.

Trong Giăng 1:18 “Chẳng hề ai thấy Thiên Chúa; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.”

Qua Ngôi Lời hay là Lời của Thiên Chúa trong Thánh Kinh, qua Lời chúng ta hiểu và nhận được tình yêu, sự cứu chuộc mà Thiên đã ban cho chúng ta trên cây thập tự, Ngài đã chết vì bất toàn của nhân loại nói chung và cho chính chúng ta nói riêng.

Vậy nên, nhân dịp Lễ Giáng Sinh, chúng ta cảm nhận và hiểu rõ rằng :

Đấng đã Giáng Sinh 2 ngàn năm xưa trong chuồng chiên là Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đức Chúa Jesus và Ngài không chỉ là một hài nhi không thôi mà là Cứu Chúa cho nhân loại! Ngài đã bày tỏ bằng Lời Ngài cho chúng ta !


2/Đức Chúa Jesus đã làm gì ?

3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. 4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.

Đức Chúa Jesus Giáng sinh 2 ngàn năm trước là Thiên Chúa – là Chúa của vũ trụ, muôn loài và trong đó có loài người mà Ngài đã dựng nên, dựng nên thời gian, dựng nên tất cả. Cụm từ “chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài” đã xác nhận mạnh mẽ, rõ ràng rằng Ngài là tất cả, là Đấng sáng tạo tất cả. Ngài sinh ra muôn loài và riêng chúng ta là đối tượng của tình yêu, được dựng nên có mang ảnh tượng của Ngài. Nhưng tiếc thay chúng ta loại bỏ Ngài ra ngoài cuộc đời!. Chúng ta có vui chăng khi để Ngài bên ngoài tấm lòng ?

Không những Ngài dựng nên muôn loài, nhưng Ngài là Đấng ban cho nhân loại, muôn loài sự sống. Sự sống là sự sáng của muôn loài. Ánh sáng là khởi đầu cho sự sống ! Ánh sáng chan hòa trên khắp trái đất để làm cho muôn cây cỏ sinh sản ra khí Oxy (dưỡng khí), sinh vật dưới đại dương cũng sinh ra dưỡng khí cho muôn loài dưới biển và cũng cho chúng ta. Ánh sáng đã sinh ra sự sống !

Chúng ta sống nhờ dưỡng khí, nước, ánh sáng. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có ánh sáng của tâm linh soi sáng bằng Lời của Ngài bày tỏ trong Thánh Kinh?

Ngôi Lời đã giúp cho nhân loại chúng ta không còn đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Ánh sáng tâm linh từ Đức Chúa Jesus đã chiếu trên nhân loại nhưng chúng ta có nhận ra sự Giáng Sinh của Ngài không ?


3/ Lý do Đức Chúa Jesus Giáng Sinh ?

5 Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.

Mặc dầu nhân loại không nhận ra ánh sáng từ Ngài nhưng Ngài vẫn chiếu ra, vẫn yêu thương bằng tình yêu đời đời. Cho nên mục đích mà Đức Chúa Jesus đã Giáng sinh là để cứu nhân loại vượt ra khỏi thế giới tối tăm bằng sự tin nhận Ngài đã chết thế cho sự bất toàn của nhân loại trên Thập Tự giá tại Do Thái hai ngàn năm trước đây. Như trong Thánh Kinh Lời Thiên Chúa đã bày tỏ

Vì Thiên Chúa đã yêu nhân loại qua sự ban cho Đức Chúa Giê-xu là Con Độc Sinh của Ngài, thì sẽ không bị hư mất mà được sự sống vĩnh hằng (Giăng 3:16).


Đó là lý do của sự Giáng Sinh !


Chúng tôi ước mong Ông Bà Anh Chị Em hãy suy niệm về Sự Giáng Sinh của Thiên Chúa để qua đó quý vị tận hưởng một mùa Giáng Sinh đầy phước hạnh và một năm mới bình an !


Hội Thánh Tin Lành Báp-tist Vĩnh Hằng

Mục Sư Nguyễn Hữu Đĩnh

Giáng Sinh 2019