Mùa Yêu Thương April 2020
Posted by Webmaster on 10 Apr 2020
 
Ông Bà Anh Chị Em, Quí Đồng Hương thân mến

Nhân dịp mùa Thương Khó và Phục Sinh năm nay, đồng thời với cơn đại dịch Corona đã và đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, Hội Thánh Tin Lành Báp-tist Vĩnh Hằng cầu xin Thiên Chúa ban thật nhiều Hồng Ân và Ơn Phước thiêng liêng để gìn giữ và bao phủ OBACE được bình an và thịnh vượng cho Dân Tộc Việt Nam nói chung và cho Cộng Đồng Người Việt tại Úc Châu nói riêng.

Thưa OBACE,Trong lịch sử của nhân loại từ cổ chí kim, có rất nhiều biến cố hay sự kiện xãy ra được ghi chép lại. Nhưng hầu như những sự kiện hay biến cố nầy có tánh cách tạm thời và không phổ quát.

Nhưng có hai sự kiện quan trọng và đã ảnh hưởng sâu xa đến nhân loại nói chung và phần đông mọi xã hội nói riêng là hai sự kiện được được bày tỏ qua Thánh Kinh : Đó là sự Giáng Sinh, Sự Thương Khó và Phục Sinh của Đức Chúa Jesus Christ tại quốc gia Do-Thái khoảng 2 ngàn năm nay. Nhiều sách từ nhiều trước giả trong Kinh Thánh đã bày tỏ rằng: Đức Chúa Jesus chính là Thiên Chúa, Ngài giáng thế làm người với một mục đích duy nhất là để cứu chuộc nhân loại ra khỏi sự chết đời đời vì sự bất toàn, không trọn vẹn, thiếu hụt đi tiêu chuẩn mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại từ buổi sáng thế.

Con người đầu tiền đã phạm tội như Lời của Thiên Chúa bày tỏ trong Thánh Kinh là “ Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.'"

Nhưng Thiên Chúa vì quá yêu thương nhân loại nên chính Ngài mới xuống thế làm người để chết thay cho sự bất toàn của nhân loại và qua đức tin trong Ngài, con người sẽ được hàn gắn lại mối quan hệ Cha con đời đời với Ngài. Đó là lý do duy nhất mà chính Thiên Chúa đã chết trên cây Thập Tự.

Trong văn chương Việt Nam, khi Nguyễn Du diễn tả về gia đình của “Viên Ngoại bị hàm oan và đau xót”, Ông có nói qua một câu thơ trong Truyện Kiều là “ Tựa là Đá cũng nát gan lọ người” ! Ngay cả đá cũng đau xót nữa huống chi là con người ! Theo Nguyễ Du thì đá cũng động lòng cho cảnh thương tâm, vậy thì trái tim của con người phản ứng như thế nào khi Thiên Chúa chết thay cho sự bất toàn của chính mình ?

Cho nên, những quốc gia có nền tảng Cơ Đốc Giáo rất là nghiêm trọng cử hành nghi lễ Thương Khó nầy hằng năm theo lịch Do Thái nhân ngày lễ Vượt Qua. Các quốc gia có nền tảng Cơ Đốc Giáo còn gọi nôm na dịp lễ nầy là “mùa yêu thương”. Mùa yêu thương vì Thiên Chúa đã ban sự yêu thương của Ngài cụ thể cho nhân loại trên cây Thập Tự. Nhiều quốc gia Cơ Đốc đã dùng dấu hiệu Thập Tự Giá làm lá cờ cho quốc gia của mình và chắc Ông Bà Anh Chị Em cũng quen thuộc với dấu hiệu của Cơ Quan Hồng Thập Tự ? Đó là sự bày tỏ của tình yêu thương.

Tuy nhiên mùa yêu thương không phải là sự buồn thảm mà là một sự hy vọng và vui mừng mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Vì nếu ai tin Ngài thì sự bất toàn, sự chết được tha thứ và Ngài sẽ là Cha đời đời ban cho OBACE sự bình an trong đời nầy và sự sống Vĩnh Hằng đời sau. Cầu xin Thiên Chúa ban ơn phước cho OBACE.

Mỗi buổi sáng Chúa Nhật lúc 10 giờ, Hội Thánh Báp-tist Vĩnh Hằng có chương trình phát âm và trực tuyến. Nếu OBAC có lòng tham dự, xin liên lạc với MS Đĩnh qua số phone 0429999989. Xin cám ơn.